Kontakt

KOVINTRADE d.d. CELJE

Poslovna enota Trnovlje
Trnoveljska cesta 2e
3001 CELJE

Telefon:  +386 3 42 78 132  |  +386 3 42 88 604

E-mail: sigmair@kovintrade.si